top of page
Mister Rogerss.jpg
“ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾਇਕ ਹੈ।”  
- ਫਰੈੱਡ ਰੋਜਰਸ

ਯੋਲੋ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਮਿ communitiesਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ.

ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਲੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

bottom of page