top of page
Seniors - AdobeStock_283555636.jpeg

ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ - ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੋਤੇ ਵੀ. ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦਿਓ.

 

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛੁਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਸਥਾਨਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵੇਰ ਬਿਤਾਓ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ.

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ + ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਇਕੋ ਬਣੋ.
ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਣੋ.
ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ.
ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ.
bottom of page