top of page
Child Care Providers - AdobeStock_168875

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ - ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ.

 

ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ.

 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੌਖਾ ਮੌਕਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਜੋਖਮ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀ COVID-19 ਸਰੋਤ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ .

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ + ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਣੋ.
ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ.
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਬਣੋ.
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ.
ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ...
ਸਟਰਾਂਗ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਯੋਲੋ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ!
bottom of page