top of page
Faith Communities - AdobeStock_229155448

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਮਾਪਿਆਂ - ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ.

 

ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

 

ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ.

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ + ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਣੋ.
ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਣੋ.
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ.
ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ.
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖੋ.
bottom of page